Vacature Lid Raad van Toezicht

ORGANISATIE | HET PUNT
Het Punt is een multifunctionele accommodatie in Vroomshoop. Het Punt staat voor ontmoeten, verbinden en samenwerken. Op deze prachtige locatie vindt u ondernemerschap, sport, cultuur, welzijn, theater en horeca samen onder één dak. Het Punt is dé ontmoetingsplek voor de regio Twenterand. Hier ontstaat verbinding tussen mensen en organisaties, zakelijk en privé, werk en ontspanning. In Het Punt voelt u zich thuis.

Het Punt is een organisatie waarbinnen een zeer diverse groep mensen actief is. Medewerkers, vrijwilligers en cliënten zorgen samen voor de exploitatie van Het Punt.

Het Punt is een stichting en heeft een directeur-bestuurder die verantwoordelijk is voor de algemene gang van zaken. Daarnaast kent de stichting een Raad van Toezicht die bij voorkeur bestaat uit 5 leden. Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij actief toezicht houden met een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

VACATURE:

TWEE LEDEN VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

 

 

 

 

ALGEMEEN PROFIEL
Wij zoeken kandidaten die naast de algemene vereisten voor een toezichthouder voldoen aan het volgende profiel:

  • hij of zij heeft een zakelijke instelling zonder de maatschappelijke doelstelling van Het Punt uit het oog te verliezen
  • hij of zij is betrokken bij maatschappij en regio
  • hij of zij heeft affiniteit met de publieke zaak
  • hij of zij is in staat om adequaat te reageren in een veranderend publiek domein
  • hij of zij heeft vermogen om de adviserende en toezichthoudende taak in teamverband uit te kunnen oefenen, kan een eigen bijdrage leveren en staat open voor de inbreng van anderen
  • hij of zij kan zowel kritisch, als waarderend zijn
  • hij of zij is rolvast en rol- en procesbewust

Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht heeft het een belangrijke meerwaarde als een van de kandidaten beschikt over de hieronder genoemde kwaliteiten:

  • competentie op het gebied van bedrijfsvoering en/of ondernemerschap, en/of
  • ervaring in de culturele sector en daar een relevant netwerk heeft opgebouwd

OVERIGE INFORMATIE
De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 4 tot 6 maal per jaar. Gedurende het jaar bezoeken leden van de Raad van Toezicht enkele malen activiteiten of bijeenkomsten in de accommodatie.  Het betreft een onbezoldigde functie, wel is er een onkostenvergoeding vastgesteld.

REACTIE EN PROCEDURE
Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid van de Raad van Toezicht van Het Punt? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV voor 1 december te sturen aan Het Punt, t.a.v. Dianne Span, e-mail: dspan1976@gmail.com. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kunt u contact met haar opnemen via 06-53693115.