Gebruiksregels sporthal Het Punt

Wij heten u van harte welkom in onze accommodatie. Voor een prettig en sportief verblijf van u en uw medegebruikers vinden wij het van belang dat u kennis neemt van onderstaande gebruiksregels.

 • Gebruik de kleedruimtes en zaaldelen die aan u zijn toegewezen. Als de indeling niet goed is, overleg hier dan over met het aanwezige personeel van Het Punt.

 • De kleedruimten mogen alleen gebruikt worden wanneer de leider/trainer van de groep aanwezig is.

 • De kleedkamers, wasgelegenheden, berging en sporthal dienen schoon achter gelaten te worden.

 • Het Punt is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade van eigendommen van gebruikers van het sportcomplex. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

 • Indien u voor de aanvang van het gebruik beschadigingen/defecten aantreft dient u het personeel van Het Punt daarvan direct na ontdekking in kennis te stellen. Indien dit wordt nagelaten wordt aangenomen dat de laatste gebruiker verantwoordelijk is voor de geconstateerde beschadigingen dan wel defecten. Herstel- en/of schoonmaakkosten zullen dan vervolgens worden doorberekend. Soms lost een probleem zich ook op door de (vorige) gebruiker er zelf even op gepaste wijze op te attenderen. Calamiteiten dienen tevens ook direct gemeld te worden aan het personeel van Het Punt.

 • Er is altijd personeel van Het Punt in het pand aanwezig. Dit kan ook een vrijwilliger zijn. Mocht u echt niemand aantreffen dan dient u schriftelijk (binnen 24 uur) beschadigingen/defecten en calamiteiten te melden. Het personeel van Het Punt zal z.s.m. contact met u opnemen over de afhandeling van de melding.

 • Respecteer andere zaalgebruikers! Stoor elkaar niet en betreed alléén de zaal in de gehuurde Binnen deze tijd dient u ook de te gebruiken materialen c.q. toestellen op te stellen en op te ruimen. Het materiaal dient in de daarvoor bestemde ruimten op de juiste plaats te worden opgeborgen. Alleen die apparatuur/materialen mag worden gebruikt, die men nodig heeft voor de activiteiten, waarvoor de accommodatie is gehuurd.

 • Als huurder / gebruiker van de sporthal bent u verantwoordelijk voor het toezicht op en ordentelijk verloop van de door u ontplooide activiteit.

 • In het sportcomplex is het niet toegestaan zonder toestemming van Het Punt drank en/of etenswaren te nuttigen, uitgezonderd in de daartoe bestemde ruimten zoals in het sportcafé.

 • Betreden van de sportzalen is alleen toegestaan zonder schoeisel of met schone gymnastiek/sportschoenen, die geen sporen achterlaten op de sportvloeren en niet op straat gedragen zijn.

 • Het is verboden om te roken in het sportcomplex.

 • Deelname aan activiteiten binnen het sportcomplex geschiedt geheel op eigen risico. Er zijn door Het Punt geen verzekeringen afgesloten die (ongeval) schade of wettelijke aansprakelijkheid van gebruikers van het sportcomplex afdekken. Geadviseerd word dan ook zelf zorg te dragen voor een adequate wettelijke aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. Vraag eventueel bij uw vereniging na wat hiervoor geregeld is.

 • Deze gebruiksregels zijn onderdeel van: de Algemene voorwaarden voor gebruik van Het Punt. De algemene voorwaarden zijn bij de huurovereenkomst verstrekt en tevens opvraagbaar bij Het Punt.

 • Huisdieren zijn niet toegestaan in Het Punt.

 • De huurder / gebruiker gebruikt uitsluitend het deel van de sporthal wat door hem/haar gehuurd is.

 • Deze gebruiksregels zijn onderdeel van de “ingebruikgeving van gemeentelijke binnensportaccommodaties” van de Gemeente Twenterand.

Laten we met z’n allen er voor zorgen dat we jarenlang plezier van de sporthal kunnen hebben!  Wij wensen u een sportief verblijf in het “Het Punt”