Voorlichtingsbijeenkomst “Wijzigingen btw en sport & de nieuwe subsidieregeling”

1 november 2018 (19:15)

Het kabinet heeft aangekondigd om de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019
te verruimen. Dit heeft gevolgen voor de exploitatie van sportaccommodaties
door bijvoorbeeld sportstichtingen, sportverenigingen en de gemeente.
Sportplatform Twenterand en de gemeente Twenterand organiseren in
samenwerking met Caraad Belastingadviseurs op donderdagavond 1 november
bij Het Punt een voorlichtingsbijeenkomst over dit onderwerp.

We informeren u over de aanstaande wijzigingen en de daarbij behorende
gevolgen en mogelijkheden. Ook besteden we aandacht aan de belangrijkste
aspecten die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt en de reeds gepubliceerde
subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties.
Kortom, een avond waarin we bestuurders informeren over de (fiscale en
financiële) toekomst.

Programma
19.15 uur Inloop met koffie en thee
19.30 uur Welkom door wethouder Mark Paters
19.35 uur Presentatie door Elles Huinink van Caraad Belastingadviseurs:
• huidige btw-regelgeving
• huidige exploitatievormen in de gemeente
• Wijzigingen per 1 januari 2019
• Subsidieregeling voor amateursportorganisaties
(ook van belang voor verenigingen)
• Aandachtspunten en mogelijkheden
21.30 uur Einde programma

Aanmelden
U kunt zich aanmelden tot 29 oktober 2018 door een e-mail met uw naam en het
aantal personen te sturen naar programmasecretariaat@twenterand.nl.