Lezing: Een nieuwe kijk op ADHD

8 oktober 2019 (19:30)

Loes Loket organiseert op 8 oktober de lezing “Een nieuwe kijk op ADHD” in het theater van Het Punt.
Hoe ervaart iemand zijn leven met ADHD? Hoe kijkt diegene terug op een jeugd vol uitdagingen? Wat zijn succesfactoren om te komen tot ontwikkeling? Deze vragen en meer worden beantwoord in een lezing waarin het leven van Arno de Poorter de rode draad vormt.

In de lezing werkt Arno toe naar een nieuwe kijk op ADHD. Een kijk waarin vooral de positieve kanten van ADHD worden belicht.

Meer informatie

Meer informatie vind je op https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/een-nieuwe-kijk-op-adhd.html

Kosten en aanmelding

De lezing is gratis!
Aanmelden is fijn en dat kan bij Arianne Bronsvoort van het Loesloket via: abronsvoort@zorgsaamtwenterand.nl
Vermeld naam en met hoeveel personen je wilt komen.