Hoe houd jij je sportclub financieel gezond?

Geplaatst op

Contributie, sponsoring en kantine-inkomsten zijn de belangrijkste inkomstenbronnen voor een sportvereniging. Waarop kun je besparen? Wanneer moet je de contributie verhogen? Hoe financier je een nieuw sportveld? Veel sportverenigingen hebben dezelfde vraagstukken. Drie experts stomen je op maandag 29 oktober aanstaande in Het Punt klaar voor de toekomst.

Het event is geïnitieerd en georganiseerd door UwContributie, dè organisatie die de inning van de contributie van sportverenigingen volledig overneemt. Dit om de penningmeester te ontlasten van uitvoerende taken zoals innen, storneren, herinneren en aanmanen. UwContributie is geen incassobureau, maar sportverenigingen profiteren wél van 20 jaar ervaring in de incasso- en deurwaardersbranche.

Gastspreker Arjan van der Velde van Sportservice Overijssel
In samenwerking met gemeenten/bonden bieden wij verenigingen
ondersteuning. Tevens vervullen wij een rol als verbinder van
NOC*NSF, incl. Rabobanktrajecten. Tenslotte geven wij informatie
over een interessante subsidieregeling van de provincie Overijssel.

Gastspreker Ramon Nijhuis van Sportlink
Sportlink helpt de vereniging bij ledenadministratie, contributie
en boekhouding.

Gastspreker Drs. Rein Raaijmakers van Maatschappelijk financieren
Maatschappelijk financieren helpt de vereniging om een financiering
buiten de reguliere weg rond te krijgen tegen gunstige voorwaarden.

Bekijk de Folder ‘Hoe houd jij je sportclub financieel gezond?, hèt event voor sportverenigingen en meld je direct aan!