Veiligheidsregels theater

Covid-19 veiligheidsregels (film)voorstelling
Het Punt biedt graag een veilige omgeving voor bezoekers, medewerkers en artiesten. Daarom gelden bij het bezoek aan een (film)voorstelling de onderstaande maatregelen. Wij verzoeken u de regels strikt na te leven. De RIVM-richtlijnen zijn aan veranderingen onderhevig, houd daarom deze pagina en de website van de RIVM in de gaten. Een opsomming van de veiligheidsregels hangt eveneens bij de hoofdingang van het gebouw.

1,5 meter afstand
Houd u zich te allen tijde aan de 1,5 meter afstand, mits u niet uit hetzelfde huishouden komt. Het aantal zitplaatsen in de theaterzaal is teruggebracht naar 30.

Algemene veiligheidsregels

 • Hoest en nies in uw elleboog;
 • Was regelmatig uw handen met water en zeep voor minimaal 20 seconden;
 • Vermijd het aanraken van uw gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Blijf thuis als u in de afgelopen 24 uur een van de volgende symptomen hebt (gehad): verkouden, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, koorts of verlies van reuk en smaak;
 • Blijf thuis wanneer iemand in uw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft;
 • Blijf tien dagen thuis wanneer uzelf of iemand in uw huishouden positief is getest op het coronavirus;
 • Wijs elkaar erop indien regels niet nageleefd worden;
 • Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en/of spreekkoren, is niet toegestaan;
 • Bent u net terug uit een land met code oranje, blijf dan de eerste tien dagen na terugkomst thuis.

Garderobe
De garderobes zijn niet in gebruik. Jassen en tassen mogen mee in de zaal in en mag u onder uw stoel neerleggen. Let erop dat u uw spullen zodanig neerlegt dat deze geen gevaar vormen bij een mogelijke calamiteit.

Gezondheidscheck/ klachten
Bij het kopen van uw kaarten verklaart u zich akkoord met het feit dat u uit één huishouden komt en dat u niet naar het theater komt wanneer u of iemand uit uw huishouden ziek is. Om de veiligheid van u en anderen te waarborgen, vindt er bij de ingang bij ieder bezoeker een gezondheidscheck plaats. Om Het Punt te mogen bezoeken, dient u voor aanvang van uw bezoek op alle onderstaande vraag ‘nee’ te kunnen antwoorden.

Heeft u een of meer van onderstaande gezondheidsklachten?

 • Niezen
 • Keelpijn
 • Loopneus
 • Neusverkoudheid
 • Hoesten
 • Verhoging
 • Koorts en/of benauwdheid

Als het antwoord op één of meer van bovenstaande vragen ‘ja’ luidt, is het helaas niet toegestaan Het Punt te bezoeken.

Grand Café
Het Grand Café is op dit moment gesloten.

Hygiëne
Het Punt voorziet in zeeppompjes en desinfecterende middelen en zorgt voor een regelmatige intensieve schoonmaak van de contactoppervlakken, zoals deurknoppen, trapleuningen en liftknoppen. Alle leidingen (wastafels, toiletten, douches etc.) worden regelmatig doorgespoeld. Tevens vinden er controles op legionella plaats. Voorafgaand en na afloop van elke (film)voorstelling worden de leuningen van de tribune en de stoelen schoongemaakt.

Looproutes
Om het houden van afstand eenvoudiger te maken, zijn er looproutes aangegeven op de vloeren van het gebouw. Deze routes dient u te volgen.

Luchtcirculatie
Deuren worden zoveel als mogelijk opengezet in verband de ventilatie. In ons theater maken we gebruik van een ventilatiesysteem waarbij 100% buitenlucht gebruikt wordt voor verversing en eventueel verwarming of koeling, die daarna volledig naar buiten wordt geblazen. Wij maken geen gebruik van recirculatietechniek, wat betekent dat de lucht in ons theater niet wordt hergebruikt.

Ticketcontrole
Medewerkers voeren op een veilige wijze ticketcontroles uit. Houd uw ticket, bij voorkeur geprint of gedownload op de telefoon, bij de hand bij binnenkomst van het theater. De ticketcontrole vindt bij de ingang van het theater plaats. De medewerkers die de ticketcontrole uitvoeren, staan achter een tafel en men legt de ticket(s) op tafel, zodat de medewerker deze kan scannen. Daarna pakt men de ticket(s) weer en kan hij/zij het theater in waar hij/zij vervolgens door een andere medewerker naar de juiste plaats wordt begeleid.

Ticketverkoop
Koop uw ticket(s) online via www.welkombijhetpunt.nl of telefonisch. Het Punt is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 17:30 uur via 0546 705 050. Mailen kan ook via info@welkombijhetpunt.nl. De ticketverkoop is tot uiterlijk één dag voor de (film)voorstelling mogelijk (indien niet uitverkocht). Er is geen ticketverkoop aan de deur.

Pauze
Er is geen pauze tijdens de (film)voorstelling.

Servicemail
U ontvangt voorafgaand aan voor de (film)voorstelling een servicemail waarin u geattendeerd wordt op de veiligheidsregels en algemene informatie over uw bezoek aan het theater conform de actuele status.

Toiletgebruik
Toiletten zijn toegankelijk, maar wij verzoeken u vriendelijk doch dringend deze alleen bij hoge nood te gebruiken en de ruimte zo snel mogelijk te verlaten.

Zitplaatsen (en betreden van de zaal)
Het is niet mogelijk om vooraf een specifieke plek te reserveren. Bij aankomst wordt u naar uw zitplaats begeleid door een van onze medewerkers. Het Punt hanteert, indien nodig, een tijdslot, zodat bezoekers gedoseerd binnen komen. Bij enkele (film)voorstellingen maakt Het Punt gebruik van losse stoelen en niet van de tribune. Dit wordt per (film)voorstelling bekeken en is onder andere afhankelijk van het type (film)voorstelling. U wordt hierover door middel van de servicemail geïnformeerd.

Indien de tribune wordt gebruikt, gaat dit gaat als volgt: de plaatsen worden van boven naar beneden gevuld. Dit om contact met anderen te voorkomen. De bezoekers die een zitplaats vooraan hebben, komen dus als laatste in de zaal. Aan het einde van de (film)voorstelling is de volgorde omgekeerd. Dan gaan de voorste rijen eerst naar buiten en daarna steeds een rij naar boven.

Men wordt verzocht te blijven zitten tijdens en na de (film)voorstelling (ook bij het eindapplaus) en de aanwijzingen over het verlaten van de zaal van de medewerkers op te volgen. Er zal een medewerker bij de uitgang staan en bezoekers attenderen op de uitgangen. De bezoekers die geen gebruikmaken van de horeca verlaten het pand door de zij-ingang. Degene die wel gebruikmaakt van de horeca loopt naar het Grand Café en neemt daar plaats aan een tafel indien er plek is.