Huidige coronamaatregelen

Op dinsdag 15 februari vond er opnieuw een persconferentie plaats waarin wederom versoepelingen zijn aangekondigd. De horeca en het theater mogen weer open en ook mogen we weer vergaderingen en bijeenkomsten toelaten. Dit alles onder voorwaarden die gesteld zijn door de Rijksoverheid. We volgen de gestelde regels op en dat betekent voor Het Punt het volgende: 

 • Evenementen binnen en buiten mogen plaatsvinden tot 1 uur ’s nachts.
 • Horeca, theater etc. mogen open tot 1 uur ’s nachts.
 • Een coronatoegangsbewijs blijft verplicht in horeca, sporthal en theater. Het is niet meer verplicht om 1,5 meter afstand te houden, een mondkapje te dragen en een vaste zitplaats te hebben.
 • Bij een evenement met meer dan 500 bezoekers binnen geldt het volgende:
  • U heeft een vaste zitplaats.
  • U draagt een mondkapje bij verplaatsing. Bijvoorbeeld bij toiletbezoek.
 • Evenementen op een locatie binnen, zonder vaste zitplaatsen mogen maximaal 500 bezoekers ontvangen.
 • Voor doorstroomevenementen geldt geen maximaal aantal bezoekers.
 • Meerdaagse evenementen buiten zijn toegestaan.
 • Na een positieve coronatest moet u vijf dagen in isolatie, na 24 uur klachtenvrij mag u weer naar buiten.

Ook kondigde het kabinet aan dat zij per 25 februari de coronamaatregelen verder gaan versoepelen. De verwachte versoepelingen zijn:

 • De algemene sluitingstijden tussen 01:00 en 05:00 vervallen. Dus normale openingstijden mogen weer!
 • Op locaties / evenementen zonder vaste zitplaats en met meer dan 500 bezoekers: Testen voor toegang (1G) verplicht:
  • Testen voor toegang houdt in dat alle bezoekers vanaf 13 jaar van een activiteit of evenement verplicht zijn om vooraf een coronatest te doen. Iedereen moet een negatief testbewijs laten zien bij aankomst. Dit geldt voor locaties waar mensen geen vaste zitplaats hebben en waar meer dan 500 bezoekers per zelfstandige ruimte / afgesloten locatie aanwezig zijn.
  • Coronatoegangsbewijs moet met ID gecontroleerd worden!
  • De geldigheid van de test is 24 uur van moment van afname tot deelname toegang.
  • Er worden mystery guests ingezet om de naleving te controleren.
 • 1,5 meter afstand houden vervalt.
 • Verplichting om een vaste zitplaats te hebben vervalt.
 • Maximum aantal bezoekers vervalt.
 • De verplichting om bezoekers te vragen om zich te registreren en een gezondheidsverklaring te doen bij aankomst vervalt.
 • De coronatoegangsbewijzen (3G) vervalt.
 • Mondkapjesplicht vervalt, maar wel advies om deze te blijven dragen in openbare ruimten en op het werk.

Aanvullende voorwaarden evenementen en vertoning van kunst- en cultuurbeoefening

 • Bezoekers, werknemers en artiesten wordt dringend geadviseerd om op dag 5 na de activiteit/evenement een zelftest te doen.
 • Voor kinderen vanaf 6 tot en met 12 jaar geldt een dringend advies om een zelftest te doen voorafgaand aan de activiteit/evenement.
 • De gemeente maakt bij vergunning plichtige evenementen afspraken met de organisator over de controle op de coronatoegangsbewijzen en ID.

Voor meer algemene informatie rondom de versoepelingen verwijzen wij u graag naar de website van de Rijksoverheid en het RIVM.

Basisregels
De onderstaande basisregels blijven ontzettend belangrijk:

 • Was regelmatig uw handen.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Schud geen handen.
 • Heeft u klachten, blijf dan thuis en doe een zelftest. Is deze positief, laat u dan ook testen door de GGD.